Historia firmy

Największe wydarzenia w historii działalności firmy:

 • 01.06.1991 - Rozpoczęcie działalność firmy: GEO-ROL Zakład Usług Geodezyjno - Kartograficznych inż. Andrzej Machnik. Przedsiębiorstwo założone zostało jako jednoosobowa firma, pod kierownictwem geodety uprawnionego inż. Andrzeja Machnika specjalizujące się pomiarach geodezyjnych związanymi ze wznawianiem granic, rozgraniczeniami oraz podziałami nieruchomości. Wraz z biegiem lat, firma stopniowo się rozwijała powiększając zarówno grono klientów, jak również zakres świadczonych na wysokim poziomie usług.
 • inż. Andrzej Machnik
 • 05.06.2006 - Przegrana walka z rakiem płuc założyciela firmy, wymusiła zawieszenie jej działalności.
 • 01.07.2006 - Z niemałymi trudnościami, wznowiliśmy działalność jako: Zakład Usług Geodezyjno - Kartograficznych spółka cywilna Wojciech Machnik, Roman Kolondra.
 • 07-10.2006 - podziały nieruchomości pod projektowany pas autostrady A1 w powiecie rybnickim.
 • 19.01.2007 - uruchomienie firmowej strony internetowej.
 • 03.2007 - wykonywanie podkładów mapowych, oraz profili podłużnych i poprzecznych pod budowę elektrowni wodnej w powiecie raciborskim.
 • 03-07.2007 - sporządzanie podkładów mapowych pod projektowane boiska sportowe (Orliki) na terenie powiatu wodzisławskiego.
 • 09.2007 - wykonanie opracowań geodezyjnych pod budowę hipermarketu TESCO w powiecie rybnickim.
 • 10-12.2007 - aktualizacja mapy zasadniczej oraz stworzenie profilu podłużnego pod wymianę sieci średniego napięcia na odcinku 22 km w powiatach gliwickim i tarnogórskim.
 • 02.2008 - poszerzenie oferty wykonywanej działalności o pomiary z wykorzystaniem systemu satelitarnego pozycjonowania przestrzennego (GPS).
 • 07-08.2008 - pomiary powykonawcze estrad na terenie parków miejskich w Rybniku.
 • 12.2008 - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej pod modernizację basenu krytego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach.
 • 2009 - obsługa geodezyjna budowy budynku Straży Miejskiej w Rybniku.
 • 06.2009 - pomiary sytuacyjno wysokościowe oraz aktualizacja przebiegu koryta rzeki Ruda.
 • 08.2009 - pomiar powykonawczy osiedla domów szeregowych w Rybniku.
 • 08.2009 - wykonanie podkładów mapowych pod projektowaną budowę krytego basenu w Sośnicowicach.
 • 09.2009 - pomiary pola golfowego w Pszczynie.
 • 10.2009 - aktualizacja map pod modernizacje nawierzchni drogowych na terenie powiatu rybnickiego.
 • 11.2009 – sporządzanie podkładów mapowych pod projekt modernizacji oświetlenia w rybnickich parkach
 • 12.2009 – aktualizacja map pod przebudowę ul. Reymonta w Rybniku
 • 12.2009 – pomiary powykonawcze hali przemysłowej, oraz silosów modernizowanej hodowli drobiu
 • 2010 – sporządzanie map do celów projektowych pod przyłącza energetyczne na obszarze powiatów rybnickiego i wodzisławskiego
 • 01-03.2010 - aktualizacja map pod przebudowę ul. Zebrzydowickiej w Rybniku
 • 02.2010 - sporządzanie podkładów mapowych pod projekt przyszłego kościoła i parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku (ul. Raciborska/Pilarczyka)
 • 02–07.2010 – aktualizacja map na obszarze obrębu Chwałęcice pod modernizację sieci energetycznej (ok. 30 ha)
 • 03-12.2010 – pomiary powykonawcze budynków mieszkalnych i przemysłowych na terenie powiatów rybnickiego i wodzisławskiego
 • 06.2010 – wykonanie pomiarów powykonawczych po rozbiórce strzelnicy sportowej
 • 10-12.2010 - aktualizacja map na obszarze obrębu Czernica pod modernizację sieci energetycznej
 • 11.2010-02.2011 – podział działek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe
 • 12.2010-02.2011 – wykonanie aktualizacji mapy i sporządzenie mapy cyfrowej pod modernizację obszaru inwestycyjnego na terenach przemysłowych w Dębieńsku
 • 01.2011 – uzyskanie przez mgr inż. Wojciecha Machnika uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych
 • 01.2011-02.2011 - aktualizacja map pod modernizację ul. Gliwickiej w Rybniku
 • 02.2011 - aktualizacja map na obszarze obrębu Niedobczyce pod modernizację sieci energetycznej
 • 02.2011 - aktualizacja map pod modernizację ul. Pod Lasem w Rybniku
 • 02-04.2011 - obsługa geodezyjna budowy parkingu miejskiego w Rybniku przy, ul. Reymonta (naprzeciwko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
 • 02-05.2011 - sporządzanie map pod projekty przyłączy energetycznych na terenie powiatów rybnickiego, pszczyńskiego i wodzisławskiego
 • 04.2011 - obsługa budowy budynków jednorodzinnych w powiecie wodzisławskim
 • 04-09.2011 - obsługa budowy probostwa powstającego kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku, przy ul. Pilarczyka, oraz wytyczenie osi ław fundamentowych projektowanego kościoła
 • 07.2011 - uzyskanie przez mgr inż. Wojciecha Machnika uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych
 • 07 - 08.2011 - przygotowanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do sporządzenia projektu przebudowy ul. Złotej w Suszcu
 • 07. 2011 - pomiary inwentaryzacyjne budynków usługowych na terenie miasta Rybnika
 • 08-09.2011 - wykonanie map do celów projektowych pod modernizację nawierzchni ul. Jastrzębskiej, oraz projekt przebudowy ul. Wielopolskiej w Rybniku
 • 09.2011 - aktualizacja map do celów projektowych, dla salonu Volkswagena, w Rybniku
 • 10-11.2011 - sporządzenie podkładów mapowych pod sieć wodociągową w Boguszowicach
 • 10-12.2011 - podział działek w Niedobczycach pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe
 • 11.2011 - pomiary powykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rybnika
 • 12.2011 - sporządzenie map do celów projektowych pod przebudowę ul. Budowlanych w Rybniku
 • 01.2012 - sporządzenie map do celów projektowych pod przebudowę ul. Wolności w Knurowie
 • 02-04.2012 - wykonanie podkładów mapowych pod wymianę słupów energetycznych przy ul. Bratków i Łącznej w Rybniku – Orzepowicach
 • 02-08.2012 - wznowienie granic nieruchomości na zlecenie Gliwikiej Agencji Turystycznej
 • 02-05.2012 - pomiary powykonawcze sieci wodociągowej w Rybniku-Boguszowicach.
 • 03.2012 - pomiary sytuacyjno-wysokościowe pod modernizację dróg leśnych w Ochojcu
 • 03-04.2012 - sporządzenie zaktualizowanych map na terenie rybnickich obrębów: Gotartowice, Kłokocin, Boguszowice na potrzeby zaprojektowania zasilania sieci transformatorowej, szybu kopalnianego.
 • 05.2012 - przygotowanie podkładów geodezyjnych pod projekt modernizacji nawierzchni ul. Braci Nalazków oraz ul. Patriotów w Rybniku-Boguszowicach.
 • 06.2012 - pozyskanie kwalifikowanego certyfikatu umożliwiającego składanie i weryfikowanie podpisu elektronicznego, niezbędnego do pracy w niektórych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej naszego regionu
 • 06-08.2012 - przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego, a następnie podziałowego na zlecenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku
 • 07-08.2012 - aktualizacja mapy zasadniczej pod przebudowę sieci energetycznej w Pawłowicach
 • 08.2012 - pomiar powykonawczy probostwa przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej
 • 09-10.2012 - aktualizacja mapy pod przebudowę sieci energetycznej w Przegędzy
 • 11.2012 - pomiar powykonawczy parkingu, przy ul. Jaskółczej w Rybniku
 • 11-12.2012 - sporządzenie map do celów projektowych, pod projekt wymiany sieci energetycznej w Niedobczycach
 • 01.2013 - pomiary powykonawcze budynków mieszkalnych i usługowych w powiecie wodzisławskim oraz rybnickim
 • 01-03.2012 - wykonanie map do celów projektowych na potrzeby przyłączy energetycznych i gazowych dla odbiorców indywidualnych
 • 02.2012 - sporządzenie podkładów mapowych pod posadowienie infokiosku na rybnickim Placu Wolności
 • 03.2013 - pomiary powykonawcze budynków mieszkalnych, na terenie powiatu rybnickiego
 • 04.2013 - pomiary geodezyjne związane z budową dróg pożarowych wokół rybnickich szkół